СТРАНИЦИ

Заседание на Академичен съвет на 11.08.2020

Уведомяваме Ви, че на 11.08. 2020 г. / вторник  / от 13.30 ч. в зала № 6 на 12 етаж на Националния Център по обществено здраве и анализи  ще се проведе редовно заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София  при следния Дневен ред:

1. Доклад от Председателя на Контролния съвет при Медицински университет  – София относно резултатите от проверка на законосъобразността на проведеното Общо събрание  на 28.07.2020 г.,  законосъобразността на изборът на Председател и Зам. Председател на Общото събрание, законосъобразността на изборът на Ректор, съгласно чл. 45, ал. 2, т. 1 от Правилника за устройство и дейността на Медицински университет- София, както и   законосъобразността на избраните членове на Академичния съвет от проведеното Общо събрание на 28.07.2020 г. и на 31.07.2020 г. за мандат 2020- 2024 г.  

Докл: Проф.д-р Г. Начев, дмн

2. Предложения за избор на членове на Съвета на настоятелите в съответствие с чл. 30, ал. 1, т. 16 и  чл. 35 а, ал. 5 от ЗВО.

Докл: Акад. Л. Трайков, дмн

3. Избор на Заместник Ректори на Медицински университет – София за мандат 2020-2024 г.

Докл: Акад. Л. Трайков, дмн

4. Разни

СЪСТАВ НА НОВИЯ АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Акад Л. Трайков, дмн


МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ :

 1. Проф. А. Савов, дб
 2. Проф. д-р Б. Ланджов, дм
 3. Акад. проф. д-р В. Митев, дм, дбн
 4. Проф. д-р Д. Костадинов, дм
 5. Проф. д-р Е. Воденичаров, дм
 6. Проф. д-р И. Литвиненко, дм
 7. Проф. д-р Ц. Танкова, дмн
 8. Ас. д-р В. Воденичаров, дм
 9. Ас. д-р Д. Бакалов
 10. Ас. д-р Н. Стойнев, дм
 11. Гл. ас. С .Календерова – Вълкова, дб
 12. Ас. д-р П. Москов
 13. А. Барбукова
 14. В. Василев
 15. В.  Кирков
 16. М. Кожухарова 

ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА:

 1. Проф. д-р Б. Йорданов, дм
 2. Доц. д-р В. Свещаров, дм
 3. Доц. д-р Е. Карова, дм
 4. Гл. ас. д-р М. Янкова, дм
 5. Гл. ас. П. Божинов, дм
 6. Е. Йълмаз

ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ:

 1. Проф. А. Златков, дф 
 2. Проф. В. Петкова – Димитрова, дфн 
 3. Проф. Г. Момеков, дфн 
 4. Проф. М. Димитров, дф 
 5. Гл. ас. Х. Войчева, дф 
 6. Д.  Димитрова
 7. Г. Орманлиева

ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ:

 1. Доц. А. Воденичарова, дм 
 2. Проф. А. Янакиева, дм 
 3. Проф. д-р К. Любомирова, дм 
 4. Проф. М. Александрова, дм 
 5. Проф. д-р Т. Златанова, дм 
 6. Гл. ас. В. Петров, д-р по право
 7. Гл. ас. Т. Димитров, дм 
 8. Р. Маркова

МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ-СОФИЯ

 1. Проф. З. Савова, дм

ФИЛИАЛ „ПРОФ. ИВАН МИТЕВ“-ВРАЦА

 1. Доц. П. Добрилова, дм

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ И СПОРТ

 1. Проф. П. Балканска – Георгиева, дм 

Незапълнени квоти:

 • МФ – 1 хабилитиран
 • ФДМ – 2 хабилитирани
 • ФФ – 1 хабилитиран

*Незапълнените квоти ще бъдат попълнени при следващо свикване за тайно гласуване на ОС на 16.09.2020 г. от 9 до 17 часа.