СТРАНИЦИ

ЗАСЕДАНИЯ НА АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ

Заседание на Академичен съвет на 27.04.2021 г.

Уведомяваме Ви, че на 27.04.2021 г. / вторник/ от 13.30 ч. ще се проведе редовно заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София.

Поради епидемичната обстановка в страната, заседанието ще се проведе онлайн в платформата  Google  meet, за което ще получите линк за присъединяване на служебните си имейл адреси.

Заседанието ще протече при  следния Дневен ред:

1. Утвърждаване класирането и подхода за финансиране на изследователските проекти, участвали в конкурсите на МУ- София – “Грант-2021” и “Млад изследовател-2021”.

Докл: Проф. В. Петкова, дфн

2. Обявяване на  Конкурс Изграждане на инфраструктура за научни изследвания в МУ-София– 2021” за финансиране на изследователски проекти със средства от бюджетната субсидия за 2021 г.                         

Докл: Проф.В. Петкова, дфн

3. Обявяване на Конкурс Стимулиране на научни изследвания в области с постигнати високи постижения – 2021” за финансиране на изследователски проекти със средства от бюджетната субсидия за 2021 г.  

Докл: Проф.В. Петкова, дфн

4. Утвърждаване на предложение от ръководител отдел „ФЧР“, т. и гл. счетоводител на МУ- София за изплащане на еднократно допълнително възнаграждение- Великденска добавка.

Докл: Р. Щербаков

5. Разрешаване на конкурси за асистенти и хабилитирани лица в МУ- София.

Докл: Акад. Л. Трайков, дм

6. Удължаване на трудови договори на хабилитирани лица след навършване на пенсионна възраст.   

Докл: Акад. Л. Трайков, дмн

7. Утвърждаване на предложения за  прехвърляне на български и чуждестранни студенти от други Висши Медицински училища в страната и чужбина за уч. 2021/ 2022 г.                                            

Докл: Проф. д-р К.Любомирова, дм

 8. Разни