СТРАНИЦИ

Завинаги ни напусна дерматологът проф. д-р Мария Балабанова

След тежко боледуване, на 67-годишна възраст, почина проф. д-р Мария Балабанова, професор към Катедрата по дерматология и венерология на Медицински университет – София и завеждащ отделение „Дерматохистопатология и имунохистохимия“ в Клиниката по кожни и венерически болести на УМБАЛ „Александровска“.

Проф. Мария Балабанова бе дерматолог с експертиза в областта на дерматопатологията, с професионални интереси насочени към клиничната дерматология, към дерматопатология на възпалителните дерматози и към кожните тумори.

Тя  изгради висок научен авторитет в българската и европейската научна общност. Автор и съавтор е на над 130 научни публикации, автор на глави в над 30 чужди и наши монографии, учебници, електронни справочници. Участва с доклади и съобщения в над 150 научни конгреси и конференции, председател и съпредседател е на 30 научни сесии в България и чужбина.

Ще я запомним като съвестен и всеотдаен лекар, дълбоко уважаван човек и преподавател, професионалист с висок авторитет и обществен морал.

Няма да забравим нейната усмивка, харизма, одухотвореност, ерудираност и позитивизъм!

Поклон пред паметта ѝ!