СТРАНИЦИ

Завинаги ни напусна проф. д-р Анастасия Божилова Пастирова, дмн

На 77 –годишна възраст завинаги ни напусна проф. д-р Анастасия Божилова Пастирова, дмн от Катедрата по анатомия и хистология на МУ-София.

Проф. Божилова завършва с пълно отличие ВМИ през 1970 година. От 2004 г. е член на Съвета за Медицинска Наука, МУ- София. Последователно е била секретар на  Българското Анатомично Дружество и Българското Дружество за невронаука. Член на Anatomische Gesellschaft  и Europian Federation of Experimental Morphology , както и рецензент на научното списание Histology and Histopathology.

Автор на три учебника по анатомия, два по топографска анатомия, има над 90 научни статии.

Дълбок поклон пред паметта й!