СТРАНИЦИ

Завинаги ни напусна проф. д-р Лукан Балабански, дмн

Почина проф. Лукан Балабански – ректор на Висш медицински институт, в периода 1987–1990 г. Основател и дългогодишен ръководител (1978–1998) на Клиниката по обменни заболявания и диететика. Създател на Българското научно дружество по хранене.

Проф. Балабански организира мащабни проучвания на храненето у нас (изследвани са около 32 000 възрастни и 12 000 деца в 6 окръга), резултат от които е забележителната монография, съвместно с академик Ташо Ташев “Хранене, физическо развитие и здравно състояние на българския народ” (1972). През 1988-1989 изследва нови 5300 възрастни и 1400 деца в Бургаски и Добрички окръг и публикува друг сборник под негова редакция – “Нови данни за храненето и епидемиологията на социалнозначимите обменни заболявания”.

Работил е като ординатор в ИСУЛ, завеждащ вътрешно отделение в Минна болница (Перник), научен и старши научен сътрудник в Института по хранене в БАН, професор в Медицинска академия. Заемал е длъжностите научен секретар, заместник-директор и директор (1980–1990) на Научния институт по гастроентерология и хранене.
От 1977 г. е член на Европейската академия на науките за хранене (EANS – European Academy of Nutritional Sciences) и член на нейния съвет (1990–1998). От 1977 до 1989 г. е бил председател на Комитета по хранене, затлъстяване и диабет към Международния съюз на науките по хранене (IUNS – International Union of Nutritional Sciences). Работил е като консултант на Световната здравна организация (СЗО) към Организацията на обединените нации (ООН) през 1974 г.

Награждаван е с медал „100 години БАН“ (1969) и орден „Червено знаме на труда“ (1987).

Специализирал е в Санитарно-хигиенния институт в Москва (1959) при академик Тареев, в Каролинската болница в Стокхолм (1961–1962), в Института по хранене в Гисен, Германия (1968), в болницата Хамърсмит, Лондон, Великобритания (1972–1973).

Има публикувани над 300 научни труда, в това число монографии и учебни ръководства. След пенсионирането си, проф. Лукан Балабански е издал 12 авторски книги на биографична и художествена тематика.

Ръководството на МУ – София изказва своите най-искрени съболезнования на семейството и близките на проф. Балабански.