СТРАНИЦИ

Завинаги ни напусна проф. д-р Димитър Джеров

На 5 декември 2020 г. завинаги ни напусна бившият ректор на Медицински университет проф. Димитър Джеров. Той бе начело на академичната общност два поредни мандата- от 1991 до 1999 година.

Изтъкнатият български лекар хирург, ортопед, национален консултант по ортопедия и травматология,  е роден  на 16 май 1934 година в София, в семейството на големия български юрист Асен Джеров.

Висшето си медицинско образование получава във ВМИ – София от 1951 до 1958 г. Академичната му кариера започва през 1959 г., след спечелен конкурс за асистент в катедрата по анатомия и хистология при ВМИ – София. По-късно става хоноруван преподавател в Медицинския колеж за сестри, рехабилитатори и акушерки в София.

От 1974 до 1980 г. е научен сътрудник в лабораторията по биомеханика към Научния институт по ортопедия и травматология и Втора ортопедична клиника на Медицинската академия. От 1980 до 1987 г. е ръководител на клиниката по ортопедия и травматология към института за лечение на чуждестранни граждани в София. През 1987 г. е назначен за ръководител на клиниката по обща ортопедия и ендопротезиране при Университетската болница по ортопедия и травматология в София и като такъв работи до 2008 г.

От 1989 до 1991 г. е директор на Научния институт по ортопедия и травматология при Медицинската академия и  член на АС. От 1991 г. оглавява катедрата по ортопедия и травматология при Медицинския факултет в София, която ръководи до 2000 г. През 1991 г. е избран и за член и председател на Академичния съвет на Медицинския университет – София. Като председател на АС работи два мандата (8 години). На него се възлага трудната задача да реформира старата Медицинска академия и да я превърне в съвременен Медицински университет.

Както преподавателската така и изследователската работа на проф. Джеров се определят от неговите три специалности: Хирургия (1965), анатомия и хистология (1973) и ортопедия и травматология (1978). Научната му продукция обхваща поне три области на медицинските знания: антропология, експериментална морфология, ортопедия и травматология.

Поклон пред светлата му памет!