СТРАНИЦИ

Завинаги ни напусна Проф. Д-р Димитър Цветков

С дълбока скръб съобщаваме, че завинаги ни напусна дългогодишният ръководител на Катедрата по хигиена, екология и професионални болести на МФ на МУ-София  проф. д-р Димитър Цветков, дмн.

Проф. Цветков завършва медицина през 1961 г. Бил е зам.-декан и зам.-ректор на ВМИ, член на Академичния съвет и член на висшия съвет на МОН, директор на Националния център по хигиена.

Научните му интереси са в областта на трудовата медицина, по-специално – физични фактори на работната среда. Разработва методика за изследване на рисковата роля на физическите стресори върху условията на труд и здравното състояние на строителните елементи, в областта на комуналната хигиена, храненето, производствената токсикология, хигиена на децата и подрастващите, ергономията.

Автор е на над 190 научни публикации. Участвал е в написването и редактирането на 5 учебника, 3 ръководства по хигиена и професионални болести, 1 монография.

Опелото ще се състои в четвъртък, 25 февруари 2021 г. от 11.00 в храм „Свети Седмочисленици“.

Поклон пред паметта му!