СТРАНИЦИ

ЗАВИНАГИ НИ НАПУСНА ЕДИН ОТ ВОДЕЩИТЕ АКАДЕМИЧНИ КАДРИ НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

На 25.03.2020 г. почина проф. д-р Драган Бобев, дмн , един от най-изявените български детски лекари, с изключителен  принос в развитието на педиатрията и детската онкохематология в България, забележителен учен и университетски преподавател от Катедрата по педиатрия на Медицински университет-София.

Проф. Бобев въвежда и ръководи повече от 15 г. Програмата за трансплантации на хемопоетични клетки в България. Въвежда световни стандари в лечението на злокачествени заболявания при децата.

Завършил е медицина във ВМИ – София  през 1958 г. От 1966 г. последователно е асистент, главен асистент, доцент и професор в детските клиники на ИСУЛ,  а по-късно и във ВМИ и МА – София. Има специалности по детски болести, по хематология и онкология.

От 1990 г. до 1996 г. е директор на Държавната университетска педиатрична болница – София, а от 2000 г. до 2014 г. е управител на Специализирана болница за активно лечение на деца с онкохематологични заболявания – София, ЕООД.

Член е на Международното общество по детска онкохематология (SIOP), на Европейското дружество по онкохематология, на Европейската асоциация по трансплантация на костен мозък (EBMT).

Има повече от 130 научни публикации, посветени на онкохематологичните заболявания в детската възраст и проблемите на общата педиатрия, включително в международни списания с висок импакт-фактор. Автор и редактор е на учебници и учебни помагала по педиатрия и детска онкохематология, рецензент на статии в медицински издания, на дисертационни трудове и в конкурси за академични длъжности и степени.

Повече от 25 г. е главен редактор на списание “Педиатрия”. Участва в съвместни разработки на Европейското дружество по костно-мозъчна трансплантация по проблемите на костно-мозъчната трансплантация при злокачествените заболявания при деца, и в научни проучвания, свързани с молекулярно-генетичната характеристика на злокачествените заболявания в детската възраст. От 1990 г. е Национален консултант по педиатрия и детска онкохематология, а от 2006 г. по детска онкохематология и трансплантология. От 1996 г. до 2014 г. е бил ръководител  на Програма за трансплантация на костен мозък в България.

От 1996 г. до 2008 г. е Председател на Научна комисия по медицински науки – терапевтични специалности към ВАК. От 2005 до 2009 г. е член на Обществения съвет на център “Фонд за лечение на деца’.

През 2011 година е удостоен с орден „Стара планина“ – I степен за изключително големите му заслуги в клиничната педиатрична онкохематология и за приноса му при функционирането на център за костномозъчна трансплантация

ПОКЛОН пред светлата му памет!

Поклонението ще се извърши петък от 13:00 ч. в църквата

„Света София“.

От Ръководството и академичната общност на МУ-София