СТРАНИЦИ

Завинаги ни напусна проф. Николай Данчев

Вчера, на 17 юли, завинаги ни напусна дългогодишният преподавател и декан на Фармацевтичния факултет на МУ-София проф. Николай Данчев.
Проф. Данчев завършва хуманна медицина през 1979 г. Медицинска академия в гр. София. Защитава докторска дисертация на тема „Поведенчески и неврохимичен анализ на нови транквилизатори и антидепресанти“ през 1985 г. Има придобита специалност по „фармакология“ през 1986 г. в Русия и курс по линия на СЗО „Рационална фармакотерапия“ в Холандия 1999 г. Специализирал е по линия на „Темпус“ в Испания, Англия и Италия.
Проф. Данчев бе дългогодишен преподавател по фармакология на студенти фармацевти. От 1996 г. е доцент, а от 2011 г. професор по фармакология във Фармацевтичния факултет на Медицински университет-София. Автор и съавтор на 9 учебника, помагала и монографии за студенти по медицина и фармация, както и на над 145 научни труда, повечето от които в чужбина, които са цитирани над 1100 пъти в чужбина. Научен ръководител е на 4 успешно защитили докторанти и над 60 дипломанти. От 2000г до 2021 г. е ръководител на катедрата по фармакология и токсикология във Фармацевтичен факултет. От 2008 г. до 2016 г. е заместник-декан, а от 2016 г. до 2021 г. е бил декан на Фармацевтичния факултет на Медицински университет-София. Бил е председател на Специализирана комисия за лекарствени продукти към Изпълнителна агенция по лекарствата както и председател на експертния съвет по „Фармакология, токсикология, фармакогнозия и анализ на лекарствата“ към Министерство на здравеопазването. През 2014 г. с решение на Министерския съвет е избран за председател на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти.
Автор и съавтор на 8 учебника, помагала и монографии за студенти по медицина и фармация, както и на над 140 научни труда, повечето от които в чужбина и цитирани над 400 пъти.

Последно сбогом ще си вземем с проф. Данчев на 21 юли, от 11 ч. в Ритуалната зала на Централни софийски гробища.

Дълбок поклон пред паметта му!