СТРАНИЦИ
портрет на проф. Обрешкова

Завинаги ни напусна проф. Елена Обрешкова

Проф. Обрешкова в продължение на много години бе преподавател в Катедрата по кожни и венерически болести на МФ на Медицински универисет – София. Научните й трудове са над 200, от които 109 са публикации в научни списания и участия в книги. Специализирала е в Лондон, Варшава, Цюрирх и др.Тя бе учител с енциклопедични знания, светла личност с несломим дух и безукорни етични принципи.
Ръководството на МУ – София изказва своите най-искрени съболезнования на семейството и близките на проф. Обрешкова.

Поклон пред паметта й!