СТРАНИЦИ
портрет на проф. Смилов

Завинаги ни напусна професор д-р Иван Смилов, дмн

С дълбока печал съобщаваме, че на 01.12.2022 г. почина професор д-р Иван Дончев Смилов, дмн. Загубихме един прекрасен лекар, дълбоко уважаван преподавател и учен – дългогодишен ръководител на Катедрата по анестезиология и интензивно лечение (1992-2008) и декан на Медицински факултет, МУ-София (1991-1999). Благодарение на неговите усилия, на умението му да бъде в крак със съвременните тенденции в световната медицина,ръководената от него Катедра днес е вписана в европейските регистри като Европейски център за обучение по анестезиология, реанимация и интензивни грижи.

Международно признат учен с блестящи организационни способности, проф. д-р Иван Смилов успя в трудни времена да съхрани и с неугасващ ентусиазъм да развие образователните и научноизследователските традиции на нашето висше училище, и остави дълбока, трайна следа в историята на факултета. 

Проф. Иван Смилов бе харизматична личност, обичан и уважаван преподавател. Той раздаваше щедро знанията си на студентите, докторантите и преподавателите. Мъдър съветник и учител, и опора за всеки.
През 2009 година той бе удостоен с наградата на МУ-София на името на „Проф. Стоян Киркович” за цялостна преподавателска и научна дейност.
Ръководството на МУ – София изказва своите най-искрени съболезнования на семейството и близките на проф. д-р Иван Смилов.