СТРАНИЦИ

Зелени дни в Медицински университет – София

Медицински университет – София организира семинар „Зелени дни“ в чест на Деня на Земята – 22 април.

Събитието ще проведе от 20 до 22 април в Пета аудитория, във Факултета по дентална медицина. Форумът ще бъде открит от ректора на университета акад. Лъчезар Трайков, в началото на Първия семинарен ден, а специален гост ще бъде г-жа Десислава Билева, заместник-кмет на Столична община по направление „Зелена система, екология и земеползване“.

В последния ден на събитието е организиран поход в природен парк Витоша, който ще бъде по маршрут Драгалевци – Драгалевски манастир – Алекови водопади. преходът е с начало 12:30 ч., на 22.02.23 г. (събота), с изходен пункт площадът в кв. Драгалевци (до чешмата). „Зелени дни в МУ – София“ се организира за първи път като част от зелената политика на университета и обещава да се превърне в традиционен форум, на който всяка година да бъдат обсъждани иновации, нововъведения в обучението, зелени решения и цялостни промени, съгласно политиката на Европейския съюз. Ръководството на университета кани всички желаещи да се включат в семинара.
Вижте цялата програма на събитието:

20.04.23г.
Първи семинарен ден

13:00 – Регистрация.
13:30 – Откриване на събитието от ректора на МУ-София акад. Л. Трайков.
14:00ч. – „Зелени политики и решения за София“ – г-жа Десислава Билева, заместник-кмет на Столична община по направление „Зелена система, екология и земеползване“.
14:30ч. – Дигитализацията в българското здравеопазване и Националната здравноинформационна система (НЗИС) – г-н Борис Костадинов, директор „Софтуерна интеграция“ в „Информационно обслужване“АД.
15:00 – 15:30 – Кафе пауза.
15:30ч. – „Здравни предизвикателства на глобалните климатични промени“ и представяне на Студентска мрежа „Въздух за здраве“ – проф. Анжелика Велкова, Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“.
16:00ч. – „In silico – подходи за зелена наука и иновации, разработвани в Лаборатория по лекарствен дизайн и биоинформатика на Медицински университет – София“ – проф. Иван Димитров, Фармацевтичен факултет.
16:30 – Alliance4Life National Trigger Event – кръгла маса на тема „The relevance of regional divides for the green transition and challenges to universities futures“ – проф. Цветалина Танкова, заместник-ректор по международна интеграция и проектно финансиране, МУ – София, Магдалена Каснакова, Симеон Манолов.

21.04.23г.
Втори семинарен ден

13:00 – Регистрация.
13:30ч. – Представяне на проект BI4E – проф. Цветалина Танкова, заместник-ректор по международна интеграция и проектно финансиране, МУ – София. Презентации на асоциираните партньори от медицинските университети в Плевен, Варна и Пловдив на тема „Действия на медицинските университети за адаптиране към изменението на климата“.
14:00ч. – Председателят на програма „Хоризонт Европа“ за България доц. д-р Боян Жеков – за проектите на програмата в областта на научните изследвания и иновациите за периода 2021—2027 г.
15:00 – 15:30 – Кафе пауза.
15:30 – „Партньорство между университети, общини и индустрия за адаптация към климатичните промени“ – Кристина Ескенази, председател на Управителен съвет на Българския клъстер по здравеопазване и живот, съосновател и член на борда на Българското дружество за биологични науки.
16:00 Alliance4Life National Trigger Event – „The relevance of regional divides for the green transition and challenges to universities futures“ – проф. Цветалина Танкова, Магдалена Каснакова, Симеон Манолов.

22.04.23г.

12:30ч. – Поход на Витоша – за преподаватели, студенти и служители от МУ – София.

Маршрут: Драгалевци – Драгалевски манастир – Алекови водопади
Времетраене на прехода: 2 часа и 30 минути
Начало: 12:30ч.
Изходен пункт: площадът в кв. Драгалевци (до чешмата).

Организатор на похода: ДЕОС