СТРАНИЦИ
човек пред компютъра

Актуализация на покана от „Изследователски университет“ за предоставяне на проектни предложения

Във връзка с постъпили запитвания и коментари по обявената Покана за предоставяне на проектни предложения за научни изследвания с потенциал за иновации или трансфер на знания и технологии, бихме искали да Ви уведомим, че звено „Изследователски университет“ към МУ-София подготвя изменение на поканата и условията за кандидатстване.

Целта е да се внесе допълнителна яснота и да се систематизират условията, без да бъдат включвани нови изисквания. С публикуване на изменената покана ще бъде определен нов краен срок за представяне на проектите.

До 28.01.2024 г. екипът на Изследователския университет очаква вашите въпроси, предложения или коментари на адрес: 

d.burova@mu-sofia.bg – Дора Бурова, Ръководител проект