СТРАНИЦИ

АКТУАЛНО

До 15.11.2021 г. Стипендии за български докторанти, учени и творци за академичната 2022-2023 г.

Швейцарското правителство отпуска стипендии за академичната 2022-2023 г. за кандидати от България – докторанти, изследователи и творци, в следните четири категории:

  • Пост-докторантско научно изследване – за висококвалифицирани научни изследователи от всички академични области;
  • Научно изследване – за кандидати, които са висококвалифицирани учени, притежаващи ОКС „магистър“ от всички академични области, както и за млади лекари;
  • Докторантура – в един от десетте швейцарски обществени университета, двата Федерални технологични института или в швейцарски обществени и изследователски институти;
  • Изкуство – на висококвалифицирани млади хора от всички сфери на изкуството на ниво магистър или научно изследване.

Вижте цялата новина от сайта на МОН