СТРАНИЦИ

АКТУАЛНО

ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ ОТПРАВЯ ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ДВА НОВИ КОНКУРСА

Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) отправя покана за участие в:

1. „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2021 г.“

2. “Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2021 г.“;

1. „КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – 2021 Г.“

Финансирането по настоящата процедура е единствено в подкрепа на осъществяване на нестопанска научна дейност за фундаментални научни изследвания за придобиване на нови знания. Нестопанската научна дейност е съобразена с Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030.

Целта на процедурата е да насърчи провеждане на качествени фундаментални научни изследвания и получаване на високи научни постижения, както и на качествени насочени фундаментални научни изследвания, обвързани с актуалните обществени предизвикателства, определени в Националната стратегия. Научните области, в които ще бъдат финансирани изследвания, определени с решение на ИС на ФНИ, са:

 1. Биологически науки;
 2. Математически науки и информатика;
 3. Медицински науки;
 4. Науки за земята;
 5. Обществени науки;
 6. Селскостопански науки;
 7. Технически науки;
 8. Физически науки;
 9. Химически науки;
 10. Хуманитарни науки.

Общ бюджет на конкурса: Прогнозният общ бюджет на конкурса за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2021 г. е 19 000 000 лв., от които 10 500 000 лв. от бюджета за 2021 г. Минималната сума за всеки отделен проект е 60 000 лв., а максималната сума за всеки отделен проект (без допълнителните средства за ДМА и/или ДНМА) е 120 000 лв. като допълнително могат да бъдат заявени до 50 000 лв., които могат да бъдат използвани само за закупуване ДМА и/или ДНМА. Не се допуска изкуствено разделяне на проекти, за да бъдат заобиколени горните прагове.

Срок за изпълнение на одобрените проекти: 36  месеца.

Срок за подаване на проектните предложения: до 17 часа на 09.07.2021 г..

Пълният текст на поканата и документите за участие в конкурса ще намерите ТУК

2. „КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ – 2021 Г.“

Финансирането по настоящата процедура е единствено в подкрепа на осъществяване на нестопанска научна дейност за фундаментални научни изследвания за придобиване на нови знания за насърчаване участието на младите учени и пост-докторанти в научноизследователска дейност. Нестопанската научна дейност е съобразена с Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030.

Целта на процедурата е да насърчи провеждане на качествени фундаментални научни изследвания от млади учени и пост-докторанти, повишаване квалификацията им и получаване на високи научни постижения в следните области:

 1. Биологически науки;
 2. Математически науки и информатика;
 3. Медицински науки;
 4. Науки за земята;
 5. Обществени науки;
 6. Селскостопански науки;
 7. Технически науки;
 8. Физически науки;
 9. Химически науки;
 10. Хуманитарни науки.

Общ бюджет на конкурса: Прогнозният общ бюджет на конкурса за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и пост-докторанти – 2021 г. е 1 000 000 лв. Минималната сума за всеки отделен проект е 15 000 лв., а максималната е 30 000 лв. Не се допуска изкуствено разделяне на проекти, за да бъдат заобиколени горните прагове. Публичното финансиране не трябва да надвишава 100% от общия размер на допустимите разходи на проекта. 

Срок за изпълнение на одобрените проекти: 24  месеца.

Срок за подаване на проектните предложения: до 17 часа на 09.07.2021 г.

Пълният текст на поканата и документите за участие в конкурса ще намерите ТУК

Фонд „Научни изследвания“ напомня, че на сайта на Фонда можете да откриете информация и за  други текущи международни конкурси по програми ERA-NET и програми за двустранно сътрудничество