СТРАНИЦИ

ИНСТРУКЦИЯ ЗА СЪОБЩАВАНЕ НА ВЕРОЯТНО ИЛИ СИГУРНО ЗАБОЛЯВАНЕ ОТ COVID – 19 ИЛИ КОНТАКТ С БОЛЕН ОТ COVID – 19

Предвид усложнената епидемиологична обстановка и увеличаващите потвърдени случаи с COVID – 19, Медицински университет- София приканва, ако сте:

  • студент/докторант
  • преподавател 
  • служител в Медицински университет – София

И едновременно с това, попадате в една от следните групи:

  • лице с положителен PCR – тест (със или без симптоми);
  • лице със съмнение за заболяване от COVID – 19;
  • контактно лице на лице с COVID – 19

Трябва в най-кратък срок от възникване на изброените по-горе обстоятелства, да попълните специално създадената „COVID-19 форма Съобщение за вероятно или сигурно заболяване от COVID – 19 или контакт с болен от COVID – 19

Формата може да попълните ТУК

В случай, че не е възможно лично да попълните необходимата информация, може да потърсите съдействието на свои близки като имате предвид, че Формата може да бъде попълнена само с университетски имейл адрес (домейн: mu-sofia.bg)

Мерки предприети от Медицински университет – София при COVID-19