СТРАНИЦИ

Изтъкнат немски учен получава почетното звание „Доктор Хонорис Кауза“ на МУ-София

Почетното звание „Доктор Хонорис Кауза“ на Медицински университет-София  ще получи на 10 септември 2021 изтъкнатият световен учен проф. д-р Ханс Хенкес.

По предложение на Катедрения съвет на Катедрата по образна диагностика на Медицински факултет при Медицински университет-София, Академичният съвет на университета взе решение да връчи почетното звание на проф. д-р Ханс Хенкес, професор по неврорадиология на Университета Дуисбург-Есен и медицински директор на  нерворадиологичната клиника в Щутгарт, Германия.

Проф. Хенкес до 2019 г. има публикувани 498 статии в престижни списания, цитирани 7585 пъти, h-index 45. Автор е на 61 патента.

Изключителни са неговите заслуги за подготовката на кадри от Катедра по образна диагностика на МУ-София и от други специалности, в областта на съвременната интервенционална неврорентгенология. Няколкократно гостува у нас като ръководи неврорентгенологични интервенционални процедури на български пациенти, които са от особена трудност, като дарява част от консумативите за тези интервенции, на стойност близо 200 хиляди лева. Тези процедури са симултанно транслирани и наблюдавани от български лекари и специализанти, работещи в областта на неврологията, неврохирургията и рентгенологията. При гостуванията си професор Хенкес изнася и поредица от лекции. Той приема и двама докторанти от катедрата за двумесечни специализации в неговата клиника.

Проф Хенкес е пионерът, осъществил първата в света механична тромбектомия при пациент с остър исхемичен инсулт.

На негов патент се базира едно от най-използваните в света устройства за механична екстракция на тромби в мозъчните съдове – Solitare device. Има десетки патенти, свързани с разработването и продукцията на устройства и импланти за ендоваскуларно лечение на различни мозъчно-съдови заболявания. Той е и един учените, чието име се  асоциира със създаването на пионерската технология за моделиране на кръвния ток при мозъчни аневризми с комплексна анатомия – flow diversion stents. Автор е на първия до този момент голям учебен сборник от клинични случаи, свързани с новаторското и бързо развиващото се ендоваскуларно лечение на мозъчно-съдовите заболявания – The Aneurysm case book.

Церемонията по връчване на почетно звание „Доктор Хонорис Кауза“ на Медицински университет-София ще се състои от 10.30 ч. на 10 септември 2021 г. в аула „Проф. д-р Александър Чирков“ на УМБАЛ „Света Екатерина“, с ограничено присъствие на гости и при спазване на всички противоепидемични мерки.