СТРАНИЦИ

КОНКУРС за финансиране на вътрешни проекти за научни изследвания с потенциал за иновации или трансфер на знания – 2024

Звено „Изследователски университет” в Медицински университет – София обявява вътрешен конкурс за научноизследователски проекти за провеждане на научни изследвания, които могат да доведат до резултати, необходими за трансфер на знания чрез защита на интелектуална собственост или имат потенциал за иновации.

Конкурсът се организира в рамките на проект BG-RRP-2.004-0004-C01: „Стратегическа научноизследователска и иновационна програма за развитие на МУ-София”, финансиран от Европейския съюз-NextGenerationEU, чрез Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България.

Средствата за този конкурс са в размер общо на 4 300 000 лв., а максималното финансиране за един проект е до 200 000 лв.

Срокът за реализация на спечелилите проекти е до 22 месеца, но не по-късно от 31.05.2026 г.

Следват приложимите документи:

Подаването на проектни предложения става в деловодството на Ректората – бул. „Иван Евст. Гешов“ № 15, ет. 12, стая 10, в рамките на работното време, в срок до 1 април 2024 г. включително.

За допълнителна информация във връзка с конкурса може да се обръщате към звено “Изследователски университет“ на адрес: бул. „Ив. Ев. Гешов“ №15, ет. 2, офис 39-40 или на имейл: research-uni@mu-sofia.bg .