СТРАНИЦИ
внимание конкурс

Конкурс за най-добра презентация, част от обучението по проект „ОМНИА“

Във връзка с предстоящото обучение по предприемачество и презентационни умения по проект „ОМНИА“ (повече информация за обучението вижте ТУК), Ректората на МУ-София обявява конкурс за най-добра презентация на тема „Проблеми и приоритети на общественото здраве в контекста на тенденциите на заболеваемостта“.

Първите 50 студенти, изпратили презентация по обявения конкурс, ще получат сертификат за активно участие, с който ще могат да кандидатстват за стипендии за специални постижения. Трите най-добри презентации ще бъдат разгледани и класирани от комисия, назначена със Заповед на ректора на МУ-София и ще бъдат допълнително отличени. 


Изисквания: 

Презентациите трябва да бъдат изпратени до 07.06.2023г.

на имейл: presentation_omnia@mu-sofia.bg 

Обем: до 10-12 слайда по посочената тема.
Задължително е изпращането на файловете да става от студентския имейл, като е важно да бъдат посочени три имена, факултет, факултетен номер и курс.