СТРАНИЦИ
проф. Бойчо Ланджов

Медицински университет – София избра своя нов ректор

От 5 януари 2024 г. стартира мандата на новия ректор на Медицински университет-София проф. д-р Бойчо Ланджов, дм. (Aвтобиография на проф. д-р Бойчо Ланджов, дм може да видите ТУК). Той замени досегашния ректор акад. Лъчезар Трайков. С ясно осъзнаване на голямата отговорност, амбицията на проф. Ланджов е, с подкрепата на екипа му, да утвърждава над стогодишната история и значими научни постижения на най-авторитетното медицинско висше училище в България и да надгражда традициите с иновативни методи за управление и защита интересите на преподавателите, служителите и студентите на Медицински университет-София.

Първостепенните приоритети на проф. Ланджов са свързани с рестартиране на инвестиционната политика и подобряване на материално-техническата база, с оптимизиране на дейността и мотивацията на служителите на МУ-София, с поощряване на научната активност на преподавателите и студентите, със създаване на условия за повишаване на квалификацията на преподавателите в реномирани университети, научни институти и лечебни заведения в страната и чужбина.
Амбицията на проф. Ланджов е да въведе нов стил, нов подход, нов начин на мислене в управлението на Медицински университет-София в името на неговия просперитет.

Проф. Бойчо Ланджов и акад. Лъчезар Трайков