СТРАНИЦИ

SEARCH European Researchers' Night 2022

Проект SEARCH European Researchers' Night 2022 (№101061187) "Science, Environment, Art, Research, HORIZON-MSCA-2022-CITIZENS-01", HORIZON-CSA, REA

Проф. Радка Кънева, PhD

Ръководител на Центъра по молекулна медицина (ЦММ) в Медицинския университет в София

НОВИНИ