СТРАНИЦИ
лого на европейска нощ на учените

Нощта на учените в Медицински университет – София – 30.09.22г.

За поредна година Център по Молекулна медицина към Катедрата по Медицинска Химия и Биохимия в МУ-София ще вземе участие в Европейска нощ на учените. Събитието ще се състои на 30 септември 2022г. и се реализира в рамките на проекта SEARCH, финансиран от Европейската комисия по дейностите „Мария Склодовска-Кюри“ на Програма Хоризонт 2022. Младите изследователи ще могат да посетят научните работилници, обвързани с изложението, на 11 локации в град София и на над 25 места в страната. Програмата на Европейска нощ на учените 2022 г. включва интересни и забавни демонстрации, ролеви игри, лекции и разнообразни други занимания, сред които фокус ще бъде стъклото.

Цялата програма на Европейска нощ на учените можете да видите ТУК

Проследете събитието от Фейсбук страницата на живо от 18:00 – 21:00ч. на този линк: https://www.facebook.com/ResearchersBG

Ето и програмата на събитията в Медицински университет – София:

Център по молекулна медицина, Катедра по Медицинска химия и биохимия, Медицински Факултет

17:00 – 17:30 – Пътят от разчитането на човешкия геном до персонализираната медицина. България в проекта “Геномът на Европа”

Какво представляват нашите гени? Какво представлява човешкия геном? Как може да го изследваме? Каква информация получаваме за нашето здраве, болести и произход? Какво представлява проектът “Геномът на Европа” и какво е участието на България в него? Защо нашият геном е в полза на обществото?

Научете от проф. д-р Радка Кънева, преподавател по биохимия и патобиохимия на студенти по медицина, фармация, дентална медицина, и по молекулярна биология и генетика в магистърска програма по медицинска и биоинформатика и изпълнителен мениджър на Център по молекулна медицина на МУ – София от създаването му през 2006 година, и от проф. д-р Иванка Димова – преподавател в Катедрата по Медицинска генетика на МУ София, ръководител на Лаборатория по Геномна диагностика към Център по Молекулна медицина, МУ София и генетичен консултант в нея. 

17:30-18:30 – Генетична викторина

Какво знаете за генетиката и човешкия геном? Участвайте в тази забавна викторина с награди, подготвена от Невяна Иванова, Ас. Даниела Пенчева, Гергана Станчева, Мартина Василева и Мартин Георгиев. 

Д-р Невяна Иванова е биолог-генетик и анализатор база данни към Център по Молекулна медицина, който участва в обработката на данни от следващо поколение секвениране с основни научни интереси в областта на редки генетични заболявания, неврологични заболявания, генетични основи  на епилепсията и диагностика при наследствени заболявания чрез новогенерационно секвениране на клиничен екзом, пълно екзомно секвениране (WES), пълно геномно секвениране (WGS).

д-р Кунка Каменарова е генетик в Центъра по молекулна медицина към Катедра „Медицинска химия и биохимия“ в Медицински факултет на МУ-София. Основните направления, в които работи, са генетика на очни заболявания и генетична диагностика при наследствени заболявания с научни интереси в областт на генетика на очни заболявания и генетична диагностика при наследствени заболявания чрез новогенерационно секвениране на клиничен екзом, пълно екзомно секвениране (WES), пълно геномно секвениране (WGS).

Детски кът: Занимания с децата – рисуване, моделиране на тема Генетика, клетки, гени и молекул. 

Викторина: Защо децата приличат на родителите си?

Награди за най-добра рисунка и модел, както и най- оригинален отговор на въпроса.

18:30- 20:00 – Лаборатория SEARCH

Обиколка и демонстрации на техники от млади учени, в лабораториите по геномика, следващо поколение секвениране, микрочипов анализ, метаболомика, анализ на биоактивни вещества, протеомика и клетъчни култури

20:00 – 20:30 – SEARCH кафене: Биобанките – инвестиция в бъдещето

Какво представляват биобанките? Какво, как и колко дълго може да съхраним за изследване? Ролята на биобанките за персонализираната медицина и популационните проучвания. Чия собственост е нашата ДНК и генетичните ни данни и как да ги опазим? Не пропускайте тази среща с проф. Радка Кънева, Ас. Дарина Качакова, 

Ас. Даниела Пенчева и Ас. д-р Дарина Качакова. Д-р Дарина Качакова е биолог-генетик в „Център по молекулна медицина“ към Катедра „Медицинска химия и биохимия“ в Медицински факултет на МУ-София и специализант по специалност „ Биохимия” към Катедра „Медицинска химия и биохимия“ в Медицински факултет на МУ-София с основни интереси в областта на новогенерационно секвениране на наследствени заболявания. Ас. д-р Даниела Пенчева е лабораторен мениджър на „Център по молекулна медицина“ на МУ-София, асистент по Медицинска биохимия и  биолог-генетик към Лаборатория по Геномна Диагностика с основни интереси към генетика и геномика на онкологичните заболявания, молекулярна патология, 

технологии за секвениране на геноми включващи новогенерационно секвениране при диагностика на наследствени заболявания,  персонализирана медицина и молекулни маркери с насочена терапия.

20:30-21:00 – SEARCH кафене: Геномни технологии за персонализирана медицина- с какво сме полезни на обществото

Въвеждане на персонализираната медицина в практиката, използвайки най-модерните технологии– нова парадигма, в която медицинското лечение може да бъде съобразено въз основа на генетичния профил на индивида, благодарение на технологии, които изследват структурата и функцията на гените. Какво представляват молекулните биомаркери? Как ги изпозваме за предикция на риска, прецизиране на диагнозата, прогнозата и избора на терапия при лечението на заболяванията в нашата практика?

Научете от Д-р Румяна Додова, молекулярен биолог към Лаборатория по геномна диагностика/Център по молекулна медицина. Защитава образователна и научна степен доктор по молекулярна биология към Медицински университет, София на тема „Влияние на генетични и геномни промени върху развитието на рак на гърдата в Българската популация“. Носител на грамота в чест на 1-ви ноември за най-успешна научна разработка в научна област медицина, медико-биологично направление, финансирана от Медицински университет – София с основни интереси в областта на генетика, епигенетика и персонализирана медицина при онкологични заболявания, ДНК поправка технологии от ново поколение за генетичен анализ, биобанкиране, популационна генетика, разработване на молекулярно-биологични скринингови програми за профилактика и лечение на наследствен рак на гърдата и яйчника.