СТРАНИЦИ

научна група

INNODDS: Създаване на иновативни лекарство-доставящи системи за оптимизиране и персонализиране на терапията

основна научна област

Фармацевтична технология и биофармация

водещи учени

проф. Красимира Йончева, дф, дфн

Фармацевтичен факултет, катедра „Технология на лекарствените средства с биофармация“

членове на научната група

 • проф. Деница Момекова, дф;
 • проф. Бистра Костова, дф;
 • проф. Милен Димитров, дф;
 • доц. Борислав Цанков, дф;
 • доц. Христина Войчева, дф;
 • гл. ас. Марта Славкова, дф;
 • гл. ас. Виктория Михайлова, дф;
 • гл. ас. Диляна Георгиева, дф;
 • гл. ас. Теодора Попова, дф;
 • ас. Любомира Радева;
 • ас. Ясмина Воденичарска

Обхват на научноизследователската програма

Фармацевтичната технология е динамично развиваща се наука, която е изправена пред предизвикателства, свързани със състава, формулирането, производството и контрола на качеството на дозираните лекарствени форми. Конвенционалните дозирани лекарствени форми не успяват да решат някои от основните проблеми на активните вещества, отнасящи се до тяхната физикохимична стабилност и ниска разтворимост във вода. Висок процент от тези активни вещества се характеризират с ниска абсорбция и ниска бионаличност. Освен това конвенционалните дозирани форми осъществяват неселективно доставяне на лекарственото вещество в организма, което води до ниска концентрация от приложеното лекарство, достигаща до желаното място (орган, тъкан). В резултат на това се постига неадекватен терапевтичен ефект и рискът от поява на токсични реакции се повишава. Тези ограничения могат да бъдат преодолени чрез формулиране на нови лекарство-доставящи системи, които да осигурят висока стабилност на лекарственото вещество (ин витро и ин виво), насочено доставяне до определени региони ин виво и подобрена абсорбция. Настоящата изследователска програма е фокусирана върху разработването на различни видове иновативни лекарство-доставящи системи като pH-зависими, везикуларни, биоадхезивни системи и други.

Описание на дейностите за научни изследвания

Изследователските дейности ще бъдат насочени към формулирането и детайлното охарактеризиране на разработените лекарство-доставящи системи (различни типове микро- и наночастици, трансдермални системи, полимерни филми) според техните специфични качества и желания път на въвеждане. Дейностите, свързани с получаването, ще бъдат установяване на най-подходящите методи за приготвяне, оптимизиране на параметрите на съответните методи и типа и концентрацията на участващите компоненти. Дейностите, свързани с охарактеризирането на системите ще бъдат свързани с определянето на техните физикохимични и биофармацевтични качества. Дейностите, свързани с формулирането на дозираните лекарствени форми ще включват оптимизиране на състава (например тип и концентрация на желиращ агент при полутвърди форми, тип на основи за полутвърди лекарствени форми, тип и концентрация на различни помощни вещества при твърди дозирани форми).