СТРАНИЦИ

МУ-София с най-висока позиция от българските университети в световната рейтингова класация – URAP

Излезе годишната световна рейтингова класация на университетите – University Ranking by Academic Performance (URAP).

Всяка рейтингова система има две цели – да информира студентите и да създава доказателства за формиране на политики в образованието.

Тя показва, че тенденцията за доброто класиране на Медицински университет – София в световен мащаб е запазена. Най-старото висше медицинско училище у нас, отново за десета година подред е номинирано като участник в класация за най-добрите университети в света на база данните URAP.

През 2019-2020 год. най-новите данни на URAP показват, че МУ-София е класиран на първо място, от всичките висши училища в България и на 1174 място в света с 218.05 т. от анализираните 4000 университета, които представляват представителна 10% извадка от над 40 000 регистрирани висши училища от целия свят.

С този резултат нашия университет изпревари категорично другите два класирани български университета: Софийски университет – на 1285-то място (206.96 т.), и на ХТМУ заемащ 2223-та позиция (125.78 т.).

И тази година, първото място от общо 2500 класирани висши учебни заведения е за Харвардския университет, следван от Университета на Торонто и Университетски колеж на Лондон.

Ще припомним, че МУ- София запази първите си позиции през 2019 и в България, като поредна година е водещият университет за медицински науки в рейтинговата система на Министерството на образованието и науката. От 2011 година насам нашият университет неизменно държи първо място във всичките пет направления – медицина, дентална медицина, фармация, обществено здраве и здравни грижи.