СТРАНИЦИ
акад. Денков връчва наградата на акад. Трайков

МУ-София получи награда по програма „Еразъм+“ за България

МУ-София беше отличен със Знак за качество за постигнати отлични резултати по проект № 2020-1-BG01-KA103-078031, финансиран по програма „Еразъм+“.

Лично премиерът акад. Николай Денков връчи наградата на ректора акад. Лъчезар Трайков по време на годишната валоризационна конференция, организирана от Център за развитие на човешките ресурси, в ролята му на Национална агенция по Програма „Еразъм+“.

Оценката на университета е 95 от 100 възможни точки. Най-високо оценени са цялостната удовлетвореност  на входящите и изходящите участници, академичното признаване, постигнатите качествени и количествени цели на проекта, отличната работа на целия екип, ангажиран с управлението на програмата, включването на студенти с по-малко възможности за участие и организирането на информационни кампании за разпространение на ползите и положителните резултати от провеждането на мобилност по програма Еразъм+. 

Събитието беше на тема „Активното гражданство в Европа“ и представи широкият обхват и резултати от проектите, финализирани в България през 2023 г. Още 4 университета от страната бяха наградени в категорията „Висше образование“.