СТРАНИЦИ

Медицински университет София организира провеждане на есенна сесия на Докторантско училище 15.11-26.11.2021г.

МУ-София организира провеждането на есенна сесия по учебна програма „Методология на научното изследване – обект на дисертационна теза и медицинска статистика” за редовни, задочни и докторанти на самостоятелна подготовка, и лица, които са на трудов договор и са членове на академичния състав на МУ – София.

Тя ще се проведе в електронна среда посредством онлайн платформа Google Classroom, в периода 15 ноември 2021 г. – 26 ноември 2021 г.

Достъпът до „Класната стая“ ще бъде само със служебно създадени имейли. Ако имате такъв, издаден от Вашето звено, то следва да бъде посочен при попълване на заявлението за участие. При липса на служебен имейл, ще Ви бъде направен такъв, като на личната поща ще получите необходимите данни за достъп. 

Може да прочетете актуална информация от следните линкове ТУК и ТУК