СТРАНИЦИ

Програма

ДОКТОРАНТСКО УЧИЛИЩЕ УЧЕБНА ПРОГРАМА

„МЕТОДОЛОГИЯ НА НАУЧНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ - ОБЕКТ НА ДИСЕРТАЦИОННА ТЕЗА И МЕДИЦИНСКА СТАТИСТИКА”

Есенна сесия 06.11 - 17.11.2023г.

Научен ръководител на курса: Проф. Д. Сиджимова, дф дм

Административен отговорник: Е. Апостолова

Лекции – 25 учебни часа
Упражнения / семинари – 28 учебни часа
Кредити – 53
Дистанционна форма на обучение в електронна среда посредством онлайн платформа Google Classroom

На определените дати за провеждане на теста- 24 ноевмри или 01 декември 2023г, е необходимо само да се включите  за участие в един от посочените дни.

Изпитен тест:

1. на 24.11. 2023 г. – дистанционно в електронна среда от разстояние
2. на 01.12. 2023 г. – дистанционно в електронна среда от разстояние