СТРАНИЦИ

Програма

ДОКТОРАНТСКО УЧИЛИЩЕ УЧЕБНА ПРОГРАМА

„МЕТОДОЛОГИЯ НА НАУЧНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ - ОБЕКТ НА ДИСЕРТАЦИОННА ТЕЗА И МЕДИЦИНСКА СТАТИСТИКА”

Пролетна сесия 15.04 - 26.04.2024г.

Научен ръководител на курса: Проф. Д. Сиджимова, дф дм

Административен отговорник: Е. Апостолова

Лекции – 25 учебни часа
Упражнения / семинари – 28 учебни часа
Кредити – 53
Дистанционна форма на обучение в електронна среда посредством онлайн платформа Google Classroom

На определените дати за провеждане на теста- 03 май или 10 май 2024г, е необходимо само да се включите  за участие в един от посочените дни.

Изпитен тест:

1. на 03.05. 2024 г. – дистанционно в електронна среда от разстояние
2. на 10.05. 2024 г. – дистанционно в електронна среда от разстояние