СТРАНИЦИ

Програма

ДОКТОРАНТСКО УЧИЛИЩЕ УЧЕБНА ПРОГРАМА

„МЕТОДОЛОГИЯ НА НАУЧНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ - ОБЕКТ НА ДИСЕРТАЦИОННА ТЕЗА И МЕДИЦИНСКА СТАТИСТИКА”

Пролетна сесия 29.05 - 09.06.2023г.

Научен ръководител на курса: Проф. Д. Сиджимова, дф дм

Административен отговорник: Е. Апостолова

Лекции – 25 учебни часа
Упражнения / семинари – 28 учебни часа
Кредити – 53
Дистанционна форма на обучение в електронна среда посредством онлайн платформа Google Classroom

Изпитен тест:

1. на 16.06. 2023 г. – дистанционно в електронна среда от разстояние
2. на 23.06. 2023 г. – дистанционно в електронна среда от разстояние