СТРАНИЦИ

Програма

ДОКТОРАНТСКО УЧИЛИЩЕ УЧЕБНА ПРОГРАМА

„МЕТОДОЛОГИЯ НА НАУЧНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ - ОБЕКТ НА ДИСЕРТАЦИОННА ТЕЗА И МЕДИЦИНСКА СТАТИСТИКА”

Пролетна сесия 09.05.-20.05.2022г.

Научен ръководител на курса: Проф. Д. Сиджимова, дф

Административен отговорник: Е. Апостолова

Лекции – 25 учебни часа
Упражнения / семинари – 28 учебни часа
Кредити – 53
Дистанционна форма на обучение в електронна среда посредством онлайн платформа Google Classroom

Изпитен тест:

1. на 27.05. 2022 г. – дистанционно в електронна среда от разстояние
2. на 03.06. 2022 г. – дистанционно в електронна среда от разстояние