СТРАНИЦИ

АКТУАЛНО

НАШИ УЧЕНИ ОТНОВО МОГАТ ДА ПУБЛИКУВАТ БЕЗПЛАТНО С ОТВОРЕН ДОСТЪП В СПИСАНИЯ НА ELSEVIER

Български учени ще могат да публикуват определен брой статии с отворен достъп безплатно в основните научни списания на престижното издателство Elsevier. И в момента в повечето списания там не се изисква заплащане за публикуване, но достъпът до статиите е затворен за определен период от време.  Министерството на образованието и науката (МОН) и Elsevier подписаха ново тригодишно споразумение за периода 2022 – 2025 г., което предвижда възможност за публикуване на общо 100 статии с отворен достъп за първата абонатна година – от 1 март 2022 г. до 28 февруари 2023 г. За втората година – 1 март 2023 г. – 29 февруари 2024 г., статиите са 180, а за третата – от 1 март 2024 г. до 28 февруари 2025 г. – 260. За публикации с отворен достъп над посочения максимален брой статии за абонаментна година българските автори ще ползват преференциални цени. Споразумението осигурява достъп на български висши училища и научни организации до базите данни, както и абонамент за електронни книги за целия период.