СТРАНИЦИ
момент от конференцията в Гранд хотел София

Националния научноизследователски център за биомедицински и приложни изследвания обединява всички медицински университети за развитие на геномната медицина в България

Националния научноизследователски център за биомедицински и приложни изследвания (НУКБПИ) представи работата на различните си звена на информационния форум „Научните инфраструктури в биомедицинската област – двигател за развитие на геномната и персонализирана медицина в България“.Проф. Радка Кънева, ръководител на Център по Молекулна медицина и национален координатор на BBMRI.bg бе модератор на събитието.

Ректорът на Медицински университет – София акад. Лъчезар Трайков откри конференцията с думите: „Постиженията на научно-изследователския център са добре разпознаваеми не само в България, но и сред международните ни колеги. Затова постигнатото от центъра ще бъде надградено в рамките на проекта за създаване на Изследователски университет, чрез изграждането на център за данни, който ще дава възможност за тяхното съхранение и допълнително анализиране. Така Медицински университет – София ще може да се развива в една посока с водещите медицински институции и да генерира дигитални решения в здравеопазването. Щастлив съм, че след съвместната ни дейност в центъра с Медицински университет – Пловдив, тази година за първи път всички медицински университети в България ще се включат в работата на националната мрежа за биобанкиране, с цел разширяване на инициативата „Геномът на България“ и съответно „Геномът на Европа“. 
Приветствени слова към участниците отправиха председателят на Общото събрание на МУ – София акад. Ваньо Митев, който е и координатор на проекта НУКБПИ-BBMRI.bg, ректорът на МУ – Пловдив проф. д-р Мариана Мурджева и Милена Дамянова, директор на Дирекция „Наука“ към МОН.В програмата на форума бе предвидена работна среща за изграждане на национална мрежа от изследователски медицински университети. Тя бе по повод възможностите за синергия, иновации и включването на България в Европейското научно пространство в областта „Здраве“ и „Дигитална Европа“. Участниците представиха стратегии и приоритетни научни направления, и участваха в дискусия за възможностите за разширяване на националната мрежа за биобанкиране BBMRI.bg и проекта „Геномът на България“.

Национален университетски комплекс за биомедицински и приложни изследвания включва структурни звена – Център по Молекулна Медицина (ЦММ), МУ-София, Център по молекулярна биология и имунология, МУ-Пловдив, катедри и лаборатории в двата водещи медицински университета, и извършва изследователска дейност от 2010 г. Научните изследвания, извършвани в НУКБПИ са с голямо социално значение за здравето на българската нация. Своевременното навлизане на научните достижения в здравната система и въвеждането на принципите на прецизираната медицина ще гарантира правото на достъп до тях за всички нуждаещи се и ще доведе до по-оптимално разпределение на разходите в здравеопазването. Нашите национални колекции ще образуват “Геномът на Европа”, а подобна референтна база данни за изследвания и иновации в здравеопазването ще помогне за превенцията и лечението на много заболявания като рак, диабет, болести на сърдечно-съдовата система.