СТРАНИЦИ

Новият „Доктор хонорис кауза“ ще работи за центрове по клинична анатомия и транслационна медицина към МУ-София

Медицински университет-София присъди почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на именития проф. д-р Валентин Джонов, дм, директор на Института по анатомия към Университета Берн, Швейцария. Това се случи на специална церемония, в присъствието на цялото ръководство на университета, на факултетите, които имат взаимодействие с проф. Джонов, както и множество българи, специализирали в Берн, с подкрепата на проф. Джонов.

Лично ректорът на МУ-София, академик Лъчезар Трайков, дмн връчи почетните знаци – медал и сертификат – на проф. Джонов. Той сподели, че още след първата им среща през 2021г. е бил изключително впечатлен и категоричен, че трябва да го номинира за почетното звание. Мотивацията зад номинирането е безценният принос на професора по отношение осигуряването на специализации за български лекари в Университетската болница Инзелшпитал в Берн, където той работи, както и изключително активната му благотворителна дейност, насочена към клиничните бази на МУ-София.

„За нас е гордост, че приемате званието и ставате истинска, жива част от семейството на МУ-София“, приветства ректорът новия „Доктор хонорис кауза“ при награждаването му.

Академичното слово на проф. Джонов след приемане на титлата започна с кадър от дипломирането му в МУ-София (тогава Медицинска академия), последва презентация с фокус върху представянето на Института по анатомия в Берн, който той ръководи, както и върху работата на неговия екип в сферата на Microbeam Radiotherapy (лъчетерапия с микролъчи) като надежда за лечението на тумори, резистентни към стандартните методи.

Професорът говори за идеята си именно в България, съвместно с МУ-София, да се създаде център по клинична анатомия, каквито в момента има само два в цяла Европа. Според него има нарастваща нужда от клинични проучвания в световен мащаб и европейските екипи са принудени да ги провеждат и в азиатски държави. Друг стратегически проект, който е подкрепен от ръководството на  университета и лично от ректора акад. Трайков, е създаването в следващите години на център за транслационна медицина към МУ-София, като звено за развитие и интегриране на технологиите в медицината и подобряване на грижата за пациента.    

Проф. Джонов представи и последното дарение, което е осигурил за Медицински университет-София – модерен електронен микроскоп с пълно оборудване към него, което представлява цялостна лаборатория за провеждане на електронно-микроскопски наблюдения. Предстои съвсем скоро доставката му в университета, където вече има отделено помещение към Катедрата по анатомия, хистология и ембриология при Медицински факултет.

Вижте повече за мотивите за номиниране и за самия проф. Джонов ТУК