СТРАНИЦИ
ученическа дъска с написани на нея оценки

Оценките от предварителните изпити са публикувани

Уважаеми кандидат – студенти, оценките от предварителните изпити по биология и химия, проведени съответно на 16.05.2022 и на 17.04.2022., са публикувани ТУК


Резултатите от предварителния кандидат-студентски изпит по биология сочат, че от общо 1546 кандидати, 129 човека имат отличен, пълните шестици са 6, а двойките са 303 броя.


В съответствие с член № 26 от Правилника за прием на студенти в Медицински университет-София за учебната 2022/2023 година, кандидат-студентите имат възможност да идентифицират писмените си работи от предварителните конкурсни изпити по биология и химия лично /с документ за самоличност/.


Това може да направите на 04.05.2022г. от 9.00ч. до 13.00ч., в сградата на НЦОЗА – бул. ”Акад Иван Гешов” №15, етаж 12, зала 6
ВАЖНО: Чл.27 Резултатите от писмените работи не подлежат на преразглеждане и преоценяване.