СТРАНИЦИ
кандидат-студенти решават задачи

От 12 септември започва записването на класираните кандидати по ПМС-103 и ПМС-228 за учебната 2022/2023г.

Всеки класиран кандидат-студент по ПМС-103 и ПМС-228 може да подаде документи за записване в Учебен отдел на Ректората на Медицински университет-София, от 12 до 23 септември 2022г., от 10:00 -12:00 ч. и от 13:00-15:00 ч.

Задължително е да бъдат представени оригинали и копия на документите, подадени при кандидатстване  в Министерство на образованието и науката.

Адрес:

бул.“Акад.Иван Гешов“ № 15, ет.12, стая №14 – Учебен отдел

Информация за таксите за обучение :

Студентите, приети по ПМС-228, заплащат такси за обучението си в размера,определен за студентите – български граждани.

Средствата за издръжката на обучението на студентите, приети по реда на ПМС-103 се осигуряват за сметка на държавния бюджет.