СТРАНИЦИ
снимка на лекарка в лаборатория за научни изследвания

Първа конференция по проект „Стратегическа научноизследователска и иновационна програма за развитие на МУ – София“

Първата конференция по проект „Стратегическа научноизследователска и иновационна програма за развитие на Медицински университет – София“ се проведе вчера, в присъствието на преподавателите от университета, част от работните групи в проекта, представители на Министерски съвет, Министерство на финансите, Изпълнителна агенция „Програма за образование“ към Министерство на образованието и науката, Национален център по заразни и паразитни болести към Министерство на здравеопазването, СУ „Св. Климент Охридски“ и МУ – Плевен.

Стратегическа научноизследователска и иновационна програма за развитие на МУ – София е с четиригодишен хоризонт, а средствата са осигурени по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). В рамките на проекта се финансират научните изследвания на 20 групи учени от университета, както и на две групи с привлечени изследователи от чужбина. Изследванията са във всички стратегически научни направления на университета, като основен акцент е поставен върху инфекциозните болести и имунология, незаразните и редки болести, фармация, оценка на новите здравни технологии, невронауки и психично здраве.

„Може би най-голямото постижение на нашия университет в моя мандат е определянето ни като изследователски университет по Националния план за възстановяване и устойчивост. Това е едновременно признание, но и задължение – да работим в посока на увеличаване на нашия потенциал в изследователско и организационно отношение, за да разширим пространството и подкрепата за развитие на нашите специалисти“, каза ректорът на МУ – София акад. Лъчезар Трайков в приветствените си думи към гостите на конференцията. Той подчерта, че една от основните цели на Стратегическата програма е развитието на партньорските отношения между университета и бизнеса. „Вярвам, че връзката бизнес – наука ще способства за една трансформация и повече инвестиции в научните изследвания и иновациите“, каза акад. Трайков.
Зам.-министърът на образованието и науката проф. Генка Петрова също бе гост на събитието и поздрави присъстващите с думите: „Реализацията на проектите е най-важното нещо. В управленския екип на МУ – София виждаме една много правилна политика, едно много коректно структуриране на самата инфраструктура на „Изследователския университет“, на научните групи и подкрепата, която им оказват. Аз съм убедена, че с този вдъхновен екип, с изключителните учени, които Медицински университет – София има, ще постигнем всички поставени цели. Позволете ми да го кажа: медицинската наука у нас е на световно ниво.“
На събитието присъства и проф. Браян Кенеди от Националния университет на Сингапур, който миналата година стана носител на почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на МУ – София, а вече е и част от Съвещателния борд на програмата. Ръководителят на проекта г-жа Яна Георгиева представи напредъка в изпълнението на проекта до момента. Бяха проведени и две дискусионни сесии –  „Чести и редки заболявания“ – представяне на научните програми, в които генетичните изследвания са основен изследователски метод и „Фармация и оценка на нови здравни технологии“, където бяха представени научните програми посветени на лекарствен дизайн и синтез на молекули. Презентация на тема „Изкуственият интелект в здравеопазването“ представи доц. Димитър Николов от Клъстер изкуствен интелект България, а Веселин Дробенов представи пред аудиторията мрежата DigiPhysio като модел за създаване на устойчиви  научни колаборации.