СТРАНИЦИ

Подпомагане на трансформативното въздействие на изследователската инфраструктура върху европейските научни изследвания

Експертната група на високо равнище за оценка на напредъка на Европейския стратегически форум за научни инфраструктури (ЕСФНИ) и други научноизследователски инфраструктури от световна класа в прилагането на политиките и стратегията за дългосрочната устойчивост, представи своя доклад. Експертната група на високо ниво (HLEG) е създадена от Генерална дирекция „Научни изследвания и иновации“ на Европейската комисия (DG RTD) през януари 2019 г.

На участниците в нея беше възложена задача да оценят ефективността на мерките на ЕС, подпомагащи развитието на добре балансирана и конкурентоспособна европейска система за научноизследователска инфраструктура. От експертната група беше поискано също така да направи оценка на прилагането на плановете за осигуряване на дългосрочната устойчивост, които са създадени от представителна група на научноизследователски инфраструктури.

Докладът на експертната група на високо равнище можете да разгледате ТУК