СТРАНИЦИ

АКТУАЛНО

Покана за Конкурс относно набиране на проектни предложения

Отделът за университетско и научно сътрудничество при Френския институт в България съобщава за открит Конкурс за набиране на проектни предложения в университетската и научната област за 2021 г.

За одобрените проекти ще бъде отпусната субсидия от Френското посолство в България. Всички дисциплини са допустими.

Заинтересованите лица могат да изтеглят формулярите за участие в конкурса от сайта на Френския институт в България, както следва:
http://institutfrancais.bg/satrudnichestvo/appel-a-projets1/
http://institutfrancais.bg/fr/nos-cooperations/appel-a-projets/

Крайният срок за кандидатстване е 30 април 2021 година.