СТРАНИЦИ

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „СЪВРЕМЕННИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ“

Филиал „Проф. д-р Иван Митев“ – Враца към Медицински университет- София кани желаещите да се регистрират за участие в Петата научна конференция с международно участие „Съвременни предизвикателства пред здравните грижи“. 

Събитието има за цел да събере водещи преподаватели и специалисти в областта на здравните грижи от България и чужбина, за да представят научните си разработки, да споделят опит и да създадат предпоставки за бъдещо сътрудничество помежду си.

Тематичните направления са основно „Социална медицина и здравни грижи“ и „Педагогически науки“.  Срокът за регистрация е 15 септември 2021г. , цялата информация вижте ТУК