СТРАНИЦИ
снимка далекопроводи

Позиция относно въздействието на енергийната криза върху научните изследвания в медицината

Алиансът Alliance4Life излезе с обща позиция за въздействието на енергийната криза върху изследователските институции и последиците от нарастващите оперативни разходи върху устойчивостта на изследванията в областта на науките за живота. Енергийната криза води до значителен риск от прекъсване на текущите изследвания и нанася вреди върху усилията и средствата, изразходвани за това. Силно призоваваме националните правителства да:
– интерпретират експерименталните изследвания и науките за живота по-специално като изискващи енергия дейности и да ги включват в схеми за държавна подкрепа и подпомагане, както и да
– преразгледат оперативното финансиране за научноизследователски инфраструктури, за да актуализират нарастващите разходи при прилагане на най-съвременни изследователски технологии.

Ние също насърчаваме всички изследователски институции в областта на науките за живота да вземат активно участие в инициативата Green Lab и да обмислят всички практически стъпки за контрол на оперативните разходи от икономическа и екологична гледна точка.

От името на Алианса за науки за живота:
Jiří Nantl, Председател на борда


Алиансът за науки за живота (Alliance4Life) е инициатива отдолу нагоре на 12 водещи институции от 11 държави-членки на ЕС, разположени в Централна и Източна Европа, които целят преодоляване на разделението в европейските здравни изследвания и иновации. Членове на алианса са прогресивни изследователски институции, които стимулират
институционалните промени и допринасят за националните и
европейски политики в областта на научните изследвания:

Университет Масарик-CEITEC MU
Университетска болница Св. Анна Бърно FNUSA-ICRC
Център за биомедицински изследвания на Словашката академия на науките Медицински университет в Лодз
Медицински факултет на Загребския университет
Университет на Тарту
Вилнюски университет
Латвийски институт по органичен синтез
Факултет по медицина
Университет на Любляна
Университет Земелвайс
Медицински университет-София
Университет по медицина и фармация Карол Давила Букурещ