СТРАНИЦИ

Преразглеждане на кандидатури за финансови стимули за доброволчество

Ръководството на МУ-София дава възможност на студентите, които са кандидатствали за финансови стимули за доброволческа дейност в COVID-отделения на болнични заведения за месеците ноември и декември 2020г., но не са в списъка с одобрените, да подадат молба за преразглеждане на кандидатурата им. Срокът за това е до 05 февруари 2021г.

Към молбата в свободен текст, трябва да бъдат приложени документите, удостоверяващи стажа и съответстващи напълно на изискванията в Методиката за финансови стимули на доброволци. Няма нужда да се попълва отново онлайн формулярът, а само ЗАЯВЛЕНИЕ, съдържащо банкова сметка, и СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА или друг официален документ (в оригинал), който е подписан от Изпълнителния директор/Управителя на болницата. Подпис от друго мениджърско ниво или звено няма да важи

Служебната бележка трябва да има изходящ номер по номенклатурата на съответното лечебно заведение и да съдържа информация за изработените часове, поотделно за всеки месец, който се отчита. 

Молбата и документите следва да се подадат в отдел „Деловодство“ на Ректората до 15.30ч на 05 февруари 2021г. Комисията ще заседава в седмицата след това, а списъкът с одобрени допълнителни кандидатури за двата месеца ще бъде публикуван на 15 февруари 2021 г.