СТРАНИЦИ

Проф. Савина Хаджидекова: Знайте, че щастието ви не зависи от гените ви, но гените зависят от щастието ви!

Проф. Савина Хаджидекова е специалист по медицинска генетика и университетски преподавател в Медицинския факултет на МУ – София.

Автор и съавтор на многобройни научни трудове, посветени на различни аспекти от тази област. Проф. Хаджидекова е защитила докторска дисертация на тема „Микроструктурни геномни аберации при пациенти с вродени малформации“.

С гласовете на студентите е избрана за любим преподавател в областта на медико-биологичните науки във факултета.

Проф. Хаджидекова, Вашите студенти Ви посочиха като любим преподавател в областта на медико-биологичните науки. Как приехте тяхната оценка?

В Медицински университет-София съм от 1994 г. Тогава ме приеха да следвам медицина. Това е малко повече от четвърт век. За това време имах много хубави моменти, но с ръка на сърце мога да кажа, че това признание от студентите е най-хубавото нещо, което ми се е случило за тези години. Повдигна ме, даде ми криле и ме накара да се усмихвам дни наред. В древен Рим най-голямото отличие за пълководците бил венецът от трева – corona graminea – сплетен от войниците. За мен това е най-голямата награда – истинска corona graminea.

Пълното интервю може да прочетете ТУК