СТРАНИЦИ

Покана за участие в „ Национална научна програма Петър Берон – Наука и иновации с Европа“

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в „Конкурс по Национална научна програма Петър Берон – Наука и иновации с Европа.“ – 2020 г.

Целите на програмата са определени в съответната Национална Научна Програма „Петър Берон, Наука и иновации с Европа“, приета от МС и в специфичните условия на програмата.

Обща цел на програмата

 Общата цел на програмата е да ускори реинтеграцията и кариерното развитие в български висши училища (в т.ч. и военно-образователни институции) и научни организации на перспективни учени с международно признати научни резултати (Experienced researchers). Програмата ще стимулира развитието на изследователския потенциал в България като необходима фундаментална стъпка за създаването на устойчива научна и иновационна среда и за развитието на конкурентна високотехнологична икономика в България.   

Обявата може да намерите ТУК