СТРАНИЦИ

След преразглеждане са одобрени още 53 заявления за финансови стимули за доброволчество

Ръководството на МУ-София даде възможност на студентите, които кандидатстваха за финансови стимули за доброволческа дейност в COVID-отделения на болнични заведения, но не попаднаха в списъка с одобрените, да подадат молба за преразглеждане на кандидатурата им.

Повечето невключени в първия списък студенти имаха неточности в документацията, удостоверяваща стажа и несъответствия с изискванията в Методиката за финансови стимули на доброволци.

Комисия преразгледа коригираните документи на кандидатите и одобри още 53 заявления за отпускане на финансови стимули за месеците ноември и декември 2020г.

Допълнителният списък може да видите ТУК