СТРАНИЦИ

Тържествено бе отбелязан празника на Медицински университет- София и Медицински факултет

На тържествена церемония в аулата на СБАЛАГ „Майчин дом” днес отбелязахме 104-годишнината от създаването на най-старото висше медицинско училище в България и празник на Му-София и на Медицински факултет. 

„За тези години през учебните ни зали са минали 104 випуска, завършили са, станали са уважавани медици и, на свой ред, са допринесли за развитието на науката у нас – на университетско, на национално и на международно ниво”, каза в академичното си слово ректорът акад. Лъчезар Трайков. 

Според правилника на МУ-София, ректорът изчете имената и специалностите на заелите академични длъжности „професор“ и „доцент“ за изминалата 2020-та година, а в словото си упомена и броя на новите доктори, доктори на науките и асистенти по факултети, спечелили конкурс или назначени през 2020г.

След него, поздравление към колегите отправи и деканът на Медицински факултет проф. д-р Димитър Буланов. Той спомена с почит основателите и  първите професори на Медицински факултет, които „положиха основите на българската медицинска наука и образование у нас, така че да ни направят видими и част от медицинската общност в Европа и света“.

За 20-та година бяха връчени традиционните награди на Медицинския факултет за научна дейност. Наред с учебната и лечебно-диагностичната дейност, научните достижения на факултета са базата за класирането ни на водеща позиция сред  университетите в България.

Носител на наградата на името на акад. Димитър Ораховац  за значителни приноси в научната и преподавателската дейност в областта на фундаменталните науки  е доц. д-р Теодора Ханджиева-Дърленска, дм от Катедра по фармакология и токсикология. Наградата бе връчена от зам.-декана по научната дейност и развитие на академичния състав – проф. д-р Христо Георгиев, дмн.

Награда на името на проф. Константин Чилов за значителни приноси в научната и преподавателската дейност в областта на терапевтичните науки за 2021 година получи доц. д-р Теодора Чамова, дм от Катедрата по неврология – Клиника по нервни болести, УМБАЛ Александровска. Наградата й бе връчена от зам.-декана по учебната дейност за чуждестранни студенти проф. д-р Лазар Желев, дм.

Наградата за млад учен на името на акад. Асен Хаджиолов  в областта на фундаменталните науки получи гл. ас. д-р Милен Христов, дм – от Катедрата по  фармакология и токсикология. Наградата му бе връчена от зам.- декана по СДО проф. д-р Арман Постаджиян, дм.

Наградата за млад учен на името на акад. Асен Хаджиолов  в областта на клиничните науки отиде при гл. ас. д-р Атанас Банчев, дм от Катедрата по педиатрия – Клиника по детска клинична хематология и онкология в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ София. Наградата му бе връчена от зам.-декана по учебната дейност доц. д-р Теофил Седлоев, дм.

Носител на Студентска награда на името на проф. Асен Златаров за активно участие в научната и изследователската дейност отиде тази година при шестокурсника Страхил Василев. Наградата му бе връчена от председателя на Общото събрание на Медицински факултет, проф. Борис Богов.

Проф. д-р Данаил Петров дмн от Катедрата по белодробни болести – Клиника по гръдна хирургия – СБАЛББ „Св. София” бе удостоен с Наградата за изключителни постижения и цялостен принос в областта на медицинската наука и практика на името на проф.  Стоян Киркович. Призът му бе връчен лично от ректора акад. Трайков.

Достъпът до събитието беше със зелен сертификат или съответен негативен тест и при спазване на мерките за безопасност.