СТРАНИЦИ

ВИДНИЯТ АНАТОМ ПРОФ. Д-Р ВАСИЛ ВАСИЛЕВ НА 90 ГОДИНИ

Видният представител на Българската анатомична школа и бивш ректор на МУ-София проф. д-р Васил Василев, днес на Голяма Богородица, навършва 90 години. Поздравления по случай празника към проф. Василев отправи настоящият ректор проф. Д-р Виктор Златков с пожелания за крепко здраве, благоденствие, спокойствие и ежедневна радост с близките на сърцето му хора.

Проф. Василев завършва с отличие Медицинския Факултет и през 1953 година постъпва като асистент в Катедрата по Анатомия. Специализира в Анатомичния институт на Университета във Вюрцбург, Германия. Там защитава кандидатска и докторска дисертация. Придобива клинична специалност Ортопедия и травматология и преминава през всички степени на академичната стълба – асистент, доцент, професор, ръководител на катедра. Повече от 40 години има интензивна учебна и изследователска дейност. Автор е на 426 публикации и доклади в чужди и наши списания и конгреси, както и на учебници и учебни помагала по анатомия.

През 2001 година проф. Василев е избран за ректор на Висшия медицински институт и провежда реформата в Медицинска академия, превръщайки я в съвременен медицински университет. През същата година е избран за Почетен член на най-голямото европейско анатомично дружество „Anatomische Gesellschaft“ – втори българин след професор Димитър Каданов.

Дълги години проф. Василев е председател на Българското анатомично дружество.