СТРАНИЦИ

Вписаха в Инспекцията по труда новия КТД

Новият Колективен трудов договор, който подписаха в началото на декември 2019 г. Ръководството на Медицински университет – София и представителите на синдикалните организации в университета вече е вписан в регистъра на Дирекция “Инспекция на труда” под No 3 / от 07.01.2020 г.

По силата на този нов КТД, който е за срок от 2 години, заплатите на преподавателите и служителите на МУ – София ще се увеличат с 10%, считано от 01.01.2020 год. Възнагражденията за ОНС “Доктор” ще нарастнат от 200 на 250 лв., а еднократните бонуси от 300 на 500 лв. (на човек). Договорени са и други социални придобивки.