СТРАНИЦИ

Ясни са датите за приемните изпити за учебната 2022/2023 година

Одобрен е графикът на МУ-София за провеждане на кандидат-студентска кампания за прием на български и чуждестранни студенти за учебната 2022/ 2023 г.   

Изпитите за български кандидат-студенти по специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация са както следва:

    Предварителни кандидат–студентски изпити:

  • Прием на документи онлайн – от 07.03.2022 г. до 11.04.2022 г.
  • Конкурсен изпит по биология – 16.04.2022 г.
  • Конкурсен изпит по химия –       17.04.2022 г.

   Редовни кандидат–студентски изпити:

  • Прием на документи онлайн – от 06.06.2022 г. до 27.06.2022 г.
  • Конкурсен изпит по биология – 02.07.2022 г.
  • Конкурсен изпит по химия –       03.07.2022 г.

Времетраенето на изпитите по биология и химия за прием по специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация, ще е 2 астрономически часа.

Кандидат-студентският изпит по биология ще е писмен, а изпитните задачи ще бъдат три типа: 

  1. Тестови въпроси с множествен избор с един верен отговор.
  2. Въпроси, които изискват кратък отворен отговор; те ще бъдат прецизно дефинирани така, че отговорът да е максимално кратък и еднозначен (една дума, няколко думи или едно изречение). 
  3. Въпроси, които изискват разширен отговор;  ако отговорът изисква схематично представяне на биологични структури и процеси, трябва да се използват общоприети символи и да се  въведат необходимите означения.

В деня на изпита ще се изтегли на случаен принцип  една комбинация, съдържаща: 

• 15 тестови въпроса;
• 15 въпроса с кратък отворен отговор;
• три въпроса, които изискват разширен отговор.

Въпросите ще бъдат подбрани така, че пълни отговори на всички изпитни задачи да могат да се дадат в рамките на два астрономически часа. 

Кандидат-студентският изпит по химия ще е писмен и ще обхваща материал, изучаван в гимназиите и отразен в Програмата за кандидат-студентите. Той сe състои от три елемента: 

тест, включващ 20 въпроса с избираем отговор и 4 въпроса с отворен отговор;
една логическа задача, включваща материал от обща и неорганична химия и
една логическа задача, включваща материал от органична химия.

    В деня на изпита се изтегля на случаен принцип изпитен вариант. Тестовите въпроси от отворен тип изискват кратък и точен отговор, подкрепен със съответните химически формули и реакции. Решенията на логическите задачи се представят с изравнени химични уравнения, химични наименования, специфично оцветяване, вид на процеса, електронни баланси, а условията на реакциите се отбелязват над стрелка.


Условията за прием във Факултета по обществено здраве „Проф.д-р Ц.Воденичаров, дмн“, Медицински колеж “Й. Филаретова” и филиала на МУ-София във Враца „Проф. д-р Ив. Митев“ вижте ТУК

Условията за прием на чужди граждани за студенти в МУ-София за учебната 2022/2023 година може да видите ТУК

Припомняме, че наскоро бе одобрено и новото балообразуване за учебната 2022/2023 година, което може да видите ТУК