СТРАНИЦИ
изглед на сайта за подаване на документи

Започна кандидатстудентската кампания 2024/2025 в МУ-София

Започна процесът по подаване на документи за кандидатстудентските изпити за учебната 2024-2025 г. в МУ-София. Както в последните години, кандидатстването се осъществява в онлайн платформа, достъпна ТУК

Документи за участие в предварителните изпити се подават през платформата от 18.03.2024 г. до 13 часа на 09.04.2024 г.

Умоляваме кандидатите да прочетат внимателно и детайлно ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА СЪС СИСТЕМАТА

КАНДИДАТСТУДЕНТИ, КОИТО ЩЕ ПОДАВАТ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ Е НЕОБХОДИМО ДА ПРИКАЧАТ В СИСТЕМАТА САМО:
• Заявление;
• Документ за платена такса.

Всички условия, документи и график за изпити и класирания са публикувани ТУК

Справочника за кандидатстуденти в МУ-София може да видите ТУК