СТРАНИЦИ

Започна записването за обучение срещу заплащане в МУ-София

От 17 август започва записването на студенти за обучение срещу заплащане. Ректорът издаде заповед РК36-2760/10.08.2020 г., която гласи :

На основание чл. 21, ал. 2  и 3  от ЗВО,  в съответствие с чл. 46 от Правилник за прием на студенти в Медицински университет – София за уч. 2020/ 2021 г., Решение на Академичния съвет на Медицински университет – София от 14.07.2020 г., подадени заявления и успешно положени  кандидат – студентски изпити в Медицински университет – София

Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М:

Да бъдат записани от учебната 2020/ 2021 г. в Медицински университет – София приетите за обучение срещу заплащане студенти по специалности съгласно приложените списъци.

ЗАПИСВАНЕТО ДА СЕ ИЗВЪРШИ 

от 17.08.2020 г. до  11.09.2020 г.   

КАКТО СЛЕДВА:
„МЕДИЦИНА“ – в Медицински факултет , ул.Здраве № 2, 

СБАЛАГ “Майчин дом”, ет.2, ст. 202,  тел. 02 952 05 22.


ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА“ – във Факултет по Дентална медицина, 

бул.”Г. Софийски” № 1, ет. 2, Студентска канцелария, тел. 02 954 29 09;

По специалностите  в

МЕДИЦИНСКИ  КОЛЕЖ „Й.ФИЛАРЕТОВА“-СОФИЯ-      

ул. „Й. Филаретова“ № 3, ет. 1, тел. 02 91546  26.

Р Е К Т О Р :

                                АКАД. Л. ТРАЙКОВ, дмн

Класирането си може да проверите ТУК