СТРАНИЦИ
студенти попълват документи за стипендии

Започва онлайн приемът на документи за кандидатстване за държавни стипендии по ПМС-90 за летен семестър на 2021/22г.

Уважаеми кандидат-стипендианти,
Документи за кандидатстване за държавните стипендии по ПМС-90 за летен семестър на учебната 2021/2022 г., ще бъдат приемани онлайн, според изискванията на съответното основно звено. Kандидатстването ще се извърши в периода 23.03.2022г. до 12.00 часа на
06.04.2022г. 
За тази цел, всеки кандидат-стипендиант от основните звена на МУ-София, който трябва да подава документи, във връзка с кандидатстването си за стипендия (*за кандидатите от категория 2 това е задължително), трябва да направи следното:

  1. Да подготви необходимите документи с критерии за кандидатстване, съгласно
    заповедта на Ректора на МУ-София;
  2. Да провери коректността и пълнотата на документите си;
  3. Да сканира документите си в един единствен файл, във формат PDF с резолюция от
    150-200 dpi;
  4. Да именува файла с документите си по модела: инициали на звено, фак. номер, група.
  5. Да изпрати файла с документите си на имейл-адреса на съответното звено, както следва за:

· МФ: otluspehstip@medfac.mu-sofia.bg– за стипендии I-ва категория
stipendii@medfac.mu-sofia.bg – за стипендии II-ра категория и социални
стипендии   –тел. за връзка 02 9172674
· ФДМ: stipendii@fdm.mu-sofia.bg  – тел. за връзка 02 9542909
· ФФ: stipendii@pharmfac.mu-sofia.bg  – тел. за връзка 02 9236504
· ФОЗ: stipendii@foz.mu-sofia.bg  – тел. за връзка 02 9432292
· МК-София: stipendii@mc.mu-sofia.bg  – тел. за връзка 02 9154626
· Филиал-Враца: stipendii@filialvratsa.mu-sofia.bg  – тел. за връзка 09 2645176
В случай, че липсват някои от необходимите документи или някои от тях не са
четливи, кандидатът трябва да сканира само коригираните или липсващите
документи в един файл, като в основание запише „корекция“. 

Необходими документи за кандидатстване – за стипендия за летен семестър на учебната 2021-2022

Условия,срокове, критерии за стипендии– летен сем. 2021/2022 г.

Заявление за стипендии