СТРАНИЦИ
студенти попълват документи за стипендии

Започва приемането на документи за кандидатстване за държавните стипендии по ПМС-90 за зимен семестър на учебната 2022-2023г.

Уважаеми кандидат-стипендианти,

Документи за кандидатстване за държавните стипендии по ПМС-90 за зимен семестър на учебната 2022/2023 г., ще бъдат приемани, според изискванията на съответното основно звено. Подаването на документите ще се извърши в периода 07.11.2022г. до 12 часа на 21.11.2022 г. 

Подробности за необходимите документи и начина на тяхното подаване може да откриете на уеб страниците на съответното звено.