СТРАНИЦИ

Започва записване за пролетна сесия на Докторантското училище

Предстои пролетна сесия на Докторантското училище на МУ – София по учебна програма Методология на научното изследване – обект на дисертационна теза и медицинска статистика”.

В нея могат да се включат редовни, задочни и докторанти на самостоятелна подготовка, както и лица, които са на трудов договор и са членове на академичния състав на МУ-София. Сесията ще се проведе в електронна среда, чрез платформата Google Classroom, в периода 10 – 21 май 2021 г. 

Докторантското училище ще приключи с провеждане на изпит също в електронна среда, като ще бъдат определени 2 дати за него.

Таксите за участие в Докторантското училище в МУ-София са в следните размери: 

  1. За редовни докторанти на МУ- София – 40 лв.,
  2. За задочни докторанти и докторанти на самостоятелна подготовка – 100 лв.,
  3. За лица, които не са докторанти, но са на трудов договор и са членове на академичния състав на МУ-София – 100 лв.

Участие се заявява след попълване на формата за заявление от ТУК

Моля, при попълване на заявлението да посочите точен имейл и телефон за връзка с Вас.

Таксата за участие в Докторантското училище се заплаща в срок най-късно до 29 април 2021 г. задължително по банков път, като е необходимо да попълните следните данни: 

ТРИТЕ ИМЕНА НА УЧАСТНИКА В ДОКТОРАНТСКОТО УЧИЛИЩЕ

БАНКОВА СМЕТКА МУ-СОФИЯ

ВG43 BNBG 9661 3100 1021 01

BIC код на БНБ BNBG BGSD

Основание за превод на сумата: Такса правоучастие за Докторантско училище 10.05.2021 г. – 21.05.2021 г. на ……… /три имена на участника/

Допълнителна информация може да получите от г-жа О. Велкова, инспектор в Отдел „Наука и акредитация” на МУ-София: